Business i Sverige

Att göra affärer är mer eller mindre svårt beroende på vilket land man befinner sig i. Kultur och tradition spelar en stor roll för många företag och företagspersoner. Företag i Japan brukar exempelvis endast vilja göra affärer med andra japanska företag, eller med företag som har kopplingar till Japan. När det kommer till Sverige kan det verka enkelt, men i själva verket är det svårt för utländska företag att etablera sig på den svenska marknaden. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad det innebär att göra business i Sverige.

Viktigt med svenska anställda

De flesta utländska företag väljer att etablera sig i Stockholm till en början. Generellt sett är det enklast att etablera sig i Stockholm då staden är mer internationell. Det är dock viktigt att vid ett tidigt skede ta kontakt med företag som jobbar med bemanning i Stockholm, detta då många företag och personer i Sverige förväntar sig att någon kan prata svenska. Detta är extra viktigt när det kommer till den äldre generationen i Sverige.

Svensk kultur inom business

När det kommer till kultur inom svensk business brukar många tycka det är svårt att navigera. I utlandet är det nämligen vanligt att kunder och företag träffas på evenemang som golf eller fina middagar. Detta är inget som är populärt i Sverige. Många svenskar tycker nämligen att det är viktigare att komma hem efter jobbet och vill ha en tydlig brytpunkt mellan arbete och privatliv. Därför är det också svårt att bilda personliga relationer när det kommer till olika typer av möten med kunder.