Välj rätt företagsform för din verksamhet

När man ska starta upp en verksamhet finns det en mängd saker att ta ställning till. Ett av de första beslut man behöver ta är i vilken företagsform man tänker bedriva verksamheten. Det finns ett flertal olika företagsformer att välja mellan. De absolut vanligaste är enskild näringsverksamhet och aktiebolag. Men vilka fördelar och nackdelar finns det egentligen med respektive företagsform? När man står i valet mellan dessa finns det ett flertal faktorer att väga in i beslutet.

Enskild näringsverksamhet – enkelt och smidigt

Företagsformen enskild näringsverksamhet passar för den som planerar att driva verksamheten ensam. Det krävs inget insatskapital för att starta upp företaget, och det finns oftast inget krav på revisor i bolaget. Något som dock kan vara en nackdel för enskilda näringsidkare är att firman inte är någon juridisk person i lagens mening. Detta innebär att man som privatperson är ansvarig för bolagets åtaganden, vilket t ex kan medföra att man blir personligt betalningsskyldig för bolagets skulder. I en enskild näringsverksamhet ska ett årsbokslut upprättas, men det krävs sällan att en årsredovisning behöver skickas in. Eftersom företaget inte är revisorspliktigt krävs det heller inte att man skickar in någon påskriven revisionsberättelse.

Aktiebolag – en egen juridisk person

Ett aktiebolag är enligt lagens definition en egen juridisk person, där det är bolaget och inte aktieägarna som ingår avtal. Till skillnad från enskild näringsverksamhet krävs ett startkapital för att starta ett aktiebolag. Vid årsskiftet 2019/20 sänktes kravet på kapital från 50 000 kr till 25 000 kr. Ett aktiebolag måste upprätta ett årsbokslut och avge en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Beroende på storleken på bolaget kan det även krävas att en revisor skriver en revisionsberättelse som ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. En bolagsstämma där aktieägarna har möjlighet att delta måste också hållas. De formella reglerna kring aktiebolag är därmed mer långtgående än för en enskild näringsverksamhet.