Ledarskapsutbildning för företagare

Många tror att utbildning endast är nödvändigt i början av det vuxna livet. När yrkeslivet börjar är det många som tror att de aldrig behöver sätta sig vid skolbänken igen. Lärande är dock en livslång process och det är viktigt att fortsätta utbilda sig för att stå sig i konkurrensen. Många entreprenörer och företagare gynnas […]

Läs mer

Starta ett eget bolag

Väldigt många drömmer om att starta eget bolag. Nyligen gjorda undersökningar visar att nästan var tredje svensk går och funderar på att starta egen verksamhet. Det finns dock många faktorer som gör att man väljer att avstå. Det kan till exempel handla om att man inte känner att man har tiden som krävs eller att […]

Läs mer