Internationella företag

Att driva ett internationellt företag är något som många drömmer om. I själva verket är det endast ett fåtal företag som lyckas internationellt. Därför kommer denna artikel att fokusera på vad som krävs för att lyckas som företag. Grunderna är viktiga för att lyckas När man ska starta ett företag så tänker många oftast på […]

Läs mer

Likviditeten – Avgörande för ett företags överlevnad och framgång

När man talar om företagande ligger fokus ofta på själva affärsidén och företagets ekonomiska resultat. Båda dessa faktorer är självfallet viktiga för ett företag. Utan en bra affärsidé är det inte möjligt att driva ett framgångsrikt företag. Det är affärsidén som avgör om kunderna kommer att använda sig av företagets produkt eller tjänst. Och utan […]

Läs mer

Ledarskapsutbildning för företagare

Många tror att utbildning endast är nödvändigt i början av det vuxna livet. När yrkeslivet börjar är det många som tror att de aldrig behöver sätta sig vid skolbänken igen. Lärande är dock en livslång process och det är viktigt att fortsätta utbilda sig för att stå sig i konkurrensen. Många entreprenörer och företagare gynnas […]

Läs mer

Starta ett eget bolag

Väldigt många drömmer om att starta eget bolag. Nyligen gjorda undersökningar visar att nästan var tredje svensk går och funderar på att starta egen verksamhet. Det finns dock många faktorer som gör att man väljer att avstå. Det kan till exempel handla om att man inte känner att man har tiden som krävs eller att […]

Läs mer